Contoh Makalah Penjas Tentang Atletik

Materi Lengkap Makalah Penjas Tentang Atletik, Materi Pembahasan pada Makalah Atletik ini dapat Anda gunakan untuk menyusun tugas Makalah Penjas terkait dengan Permainan Atletik. Tentunya dalam penyusunan Materi Makalah Anda sangat Membutuhkan Banyak Referensi dan Imformasi terkait dengan Topik yang Akan dikaji.

Judul Makalah: Atletik

Mata Pelajaran: Pendidikan Jasmani

Guru Pelajaran: Yeni Fatmawati.Spd

Autors: Alek Sander

Jenis: Dokumen PDF, Menggunakan Font Text Times New Roman, Font Size 12, Margin Normal, Potrait

Jumlah Halaman: 10 + Cover

Web: www.Kabarjayaloka.id

Structure Makalah
Kata Pengantar.................................................................................................................. 1
Daftar Isi ........................................................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 4
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 4
1.2 Rumusan Masalah ................................................................................................... 4
1.3 Tujuan ..................................................................................................................... 4
BAB II PEMBAHASAN .................................................................................................. 5
2.1 Pengertian Atletik dan Sejarahnya .......................................................................... 5
2.2 Sejarah Cabang Olahraga Atletik ........................................................................... 6
2.3 Jenis- jenis Olahraga Atletik ................................................................................... 7
BAB III PENUTUP ........................................................................................................ 10
3.1 Kesimpulan ........................................................................................................... 10
3.2 Saran ..................................................................................................................... 10
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 11


0 Response to "Contoh Makalah Penjas Tentang Atletik "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel