Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila - Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.

Hasil gambar untuk nILAI Pancasila

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam
kehidupan sehari-hari. Adapun, sikap positif tersebut di antaranya dapat kalian lihat di bawah ini.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia:
a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup
b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

2. Kemanusian yang Adil dan Beradab
Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia:
a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia
b. Saling mencintai sesama manusia
c. Tenggang rasa kepada orang lain
d. Tidak semena-mena kepada orang lain
e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian
f. Berani membela kebenaran dan keadilan
g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain

3. Persatuan Indonesia
Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia:
a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
c. Cinta tanah air dan bangsa
d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia
e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber- Bhinneka Tunggal Ika

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia:
a Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
b. Tidak memaksakan kehendak kepada
orang lain
c. Mengutamakan musyawarah dalam
mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama
d. Menerima dan melaksanakan setiap
keputusan musyawarah
e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan
musyawarah secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia:
a. Menjaga keseimbangan antara hak
dan kewajiban
b. Menghormati hak-hak orang lain
c. Suka memberi pertolongan kepada
orang lain
d. Menjauhi sikap pemerasan kepada
orang lain
e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup
mewah
f. Rela bekerja keras
g. Menghargai hasil karya orang lain


0 Response to "Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel